Pracuj na Wschodzie, czyli pełna wyzwań praca w logistyce

Poszukiwanie pracy w logistyce to trudne zadanie. Jeśli zależy nam na interesującym, pełnym wyzwań zajęciu, pomyślmy o pracy w firmie opierającej swoje działanie o rynki wschodnie. Może to być firma spedycyjna, firma logistyczna lub innego rodzaju przedsiębiorstwo działające na rynku TSL. Ukraina, Białoruś, a przede wszystkim Litwa, Łotwa i Estonia to perspektywiczne rynki, na których na pewno przez długie lata nie zabraknie nam zajęcia.

 

Polskie firmy transportowe, firmy logistyczne, spedycje działają prężnie w całej Europie, a właściwie na całym świecie. Polska od lat utrzymuje pozycje lidera na rynku transportu i przewozów, co dotyczy przede wszystkim Europy Zachodniej. Nie poddaliśmy się zmieniającym się przepisom i regulacjom, nie zaszkodziły nam ustawy o płacy minimalnej wprowadzane przez kolejne kraje europejskie – potraktowaliśmy to jako wyzwanie, a nie przeszkodę. Aktualnie czekamy na ustalenia i informacje dotyczące Pakietu Mobilności, którego wprowadzenie zadeklarowała Unia Europejska. Pakiet Mobilności ma zmienić zasady dotyczące realizowania przewozów w danym kraju członkowskim przez pracowników z innego kraju. Nowe regulacje będą miały odniesienie przede wszystkim do kierowców. Mówi się, że zmieniające się prawi wstrząśnie rynkiem ładunków i transportu, a polskie firmy transportowe będą musiały szukać innych kierunków zbytu dla swoich usług, jednak możemy być pewni, że również z tej sytuacji wyjdziemy z obronną ręką.

Praca w logistyce na Wschód: dobre rokowania

Jeśli ograniczone zostaną nam możliwości działania na Zachodzie, możemy się spodziewać, że swoją uwagę (ponownie) skupimy na Wschodzie. Europa Wschodnia to wciąż bardzo perspektywiczny, mało wyeksploatowany obszar świata, w którym polskie firmy spedycyjne czy logistyczne mogą odnosić sukcesy, a pracownicy z Polski, m.in. kierowcy, liczyć na dobre warunki zatrudnia.

Po rewolucyjnych zmianach, jakimi było m.in. wprowadzenie embargo przez Rosję, można powiedzieć, że transport na Wschód ustabilizował się i przynosi coraz wyższe zyski. Mimo iż liczba operacji transportowych na linii Rosja – Polska i Polska – Rosja wyraźnie zmalała, znaleźliśmy nowe rynki zbytu dla swoich usług: bardzo intensywnie współpracujemy z Białorusią, realizujemy przewozy na i z Ukrainy, rozwijamy się również w kierunkach takich jak Litwa, Łotwa, Estonia i inne kraje WNP. Firmy transportowe i firmy spedycyjne w 2017 r. odnotowały wzrost, jeśli chodzi o wspomniane kierunki wschodnie. Często nawet na poziomie 30-40 proc.

Polskie firmy transportowe chcą rozwijać się w nowych kierunkach

Z drugiej strony warto zauważyć, że wiele spedycji czy przewoźników w związku z kryzysem sprzed kilku lat i ograniczeniem dostępu do rynku wschodniego, zaczęło szukać innych, atrakcyjnych kierunków. Pojawiło się wiele zleceń i ofert pracy w południowej Europie, Bułgarii czy też Turcji. Z uwagi na to, że część polskich przewoźników wycofało się także z rynku białoruskiego, na rynku tym zaczęli intensywniej działać sami białoruscy przewoźnicy – żeby wypełnić powstałą lukę. Powstało wiele nowych, mniejszych i większych firm transportowych i spedycyjnych. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa te stanowią sporą konkurencję dla przedsiębiorców z Polski, zazwyczaj są bowiem znacznie tańsi, odchodzi ponadto ryzyko pojawienia się bariery językowej i problemów w komunikacji. Białorusini otwierają też nowe firmy działające na Rosję, nie ma tu problemu z embargo i wwozem niektórych towarów, jak ma to miejsce w przypadku przewoźników z Unii Europejskiej.

Innym przykładem tego, gdzie można szukać pracy w logistyce, w firmie transportowej lub spedycyjnej realizującej zlecenia na Wschód, jest Kazachstan. Rok ubiegły przyniósł ogromne ożywienie w tym kierunku. Możemy się tak spotkać przede wszystkim ze zleceniami z branży rolniczej oraz od firm zajmującym się przemysłem maszynowym – to gałąź gospodarki, która bardzo prężnie rozwija się w Kazachstanie.

Przewozy na Wschód: jak szukać pracy i zleceń? Giełda ładunków i transportu

Oczywiście aby rozwijać swoją firmę i zdobywać nowe zlecenia, także na Wschód, należy rozbudowywać swoją siatkę kontaktów i nawiązywać nowe relacje biznesowe. Wyszukiwanie zleceń i potencjalnych partnerów w internecie, na różnych serwisach i forach jest jednak dość niebezpieczne –  nigdy nie wiadomo, czy firma transportowa, której zleciliśmy przewóz lub z którą nawiązaliśmy jakąkolwiek inną współpracę, rzeczywiście istnieje.

Jak zatem rozwijać się, ale przy tym nie ryzykować? Odpowiedzią może być giełda ładunków i transportu. Pamiętajmy, że dobra giełda ładunków to taka, która bardzo dokładnie sprawdza każdego nowego użytkownika. Przetestujmy to na sobie! Podczas rejestracji zwróćmy uwagę na to, jakich dokumentów wymaga od nas giełda ładunków oraz na ile dokładnie weryfikuje naszą firmę w dostępnych bazach danych. Np. giełda Cargo.PL wymaga różnorodnej dokumentacji, kopii zezwoleń i licencji, wielu danych, które następnie sprawdza w bazach CEiDG, KRS, GYS itd. Tak właśnie powinno to wyglądać!

Co więcej, zwróćmy uwagę na to, że giełda ładunków specjalizuje się w kierunkach wschodnich. Litwa, Łotwa i Estonia to kierunki, na których oferuje największą liczbę zleceń, ofert, kontrahentów. Jest w czym wybierać.

Spedycje, firmy transportowe, praca w logistyce: co przyniosą najbliższe miesiące?

Eksperci i analitycy branży transportowej przewidują, że konieczne będzie wypełnienie zaistniałych braków. Dotyczy to m.in. specjalistycznych pojazdów, jak chociażby chłodni, ale także wykwalifikowanych pracowników, jak kierowcy ciężarówek, menadżerowie o bogatej wiedzy i doświadczeniu oraz spedytorzy. Rynek wschodni będzie stawiał przede wszystkim na pracowników z zaawansowaną znajomością języków, podstawą będzie tu rosyjski (oraz uznawany za uniwersalny angielski), ale także białoruski i rosyjski oraz języki państw nadbałtyckich, jak Litwa, Łotwa i Estonia. Praca w logistyce okazuje się bardzo perspektywiczną ścieżką kariery, tym bardziej jeśli postanowiliśmy skupić się na Wschodzie.

Przewoźników we wschodniej części Europy nadal jest stosunkowo niewielu, dlatego nie musimy się obawiać, że zabraknie nam pracy dla pracowników i firm transportowych z Polski, nie ma takiej możliwości. Musimy się jednak liczyć z coraz lepszą pozycją i większą konkurencyjnością ze strony firm z Litwy i Łotwy, one bowiem również dostrzegły lukę na rynkach wschodnich i starają się ją zapełnić.

Jeśli chodzi o same przewozy, przewiduje się, że firmy transportowe będą rozwijały segment przewozów drobnicowych. Eksperci prognozują z kolei spadki w segmencie transportu drewna oraz żywności, czyli towarów wrażliwych.

Praca na Wschodzie: czy bardziej perspektywiczne są przewozy drogowe czy frachty kolejowe?

Okazuje się, że z uwagi na spore odległości od Polski oraz ostrożność polskie firmy logistyczne, producenci i dostawcy często stawiają na przewozy kolejowe, które wydają się im bezpieczniejsze. Władze rosyjskie już kilka lat temu zaczęły intensywnie rozwijać i modernizować swoją kolej – są świadome, że Rosja stanowi dla Europy ważny przystanek w drodze na Daleki Wschód, szczególnie do Chin.

Z drugiej strony drogi na Wschodzie są coraz lepsze, warunki pracy bezpieczniejsze i pewniejsze, w zapomnienie odeszły niektóre zagrożenia, z którymi borykaliśmy się kilka czy tym bardziej kilkanaście lat temu. W związku z tym można przewidywać, że przewozy i transport drogowy nadal będą najważniejszym składnikiem europejskiej i wschodnioeuropejskiej branży transportowej.